5 Tips Agar Coaching Anda Menjadi Lebih Efektif (Bahagian 2)

(Bersambung dari Bahagian 1)

1. Pastikan Coaching Anda Jelas “The Big Why

Segala nasihat, galakan atau apa saja bentuk coaching yang anda berikan sebaiknya selari dengan nilai teras (core values) anda atau organisasi anda. Bilamana anda dan klien dapat lihat The Big Picture, ia akan lebih membuatkan klien lebih mudah untuk menerima tunjuk ajar yang anda beri.

2. Fahami Perkara Yang Memotivasikan Klien Anda

Kenali klien anda secara personal. Ini agar anda dapat mengetahui apa yang membuatkan klien anda teruja. Ia sangat efektif dalam usaha anda memujuk mereka untuk berubah atau berkembang. Nasihat yang anda berikan boleh ditala dalam kerangka yang lebih efektif.

Anda boleh tanya secara terus kepada klien tentang perkara ini. Ataupun boleh edarkan soal selidik. Dalam perbualan kasual dengan klien anda, tanyakan mereka apa aktiviti hujung minggu, atau apa hobi mereka.  Mereka lebih cenderung untuk memberikan usaha lebih pada coach yang prihatin dan mengambil berat tentang diri mereka.

3. Jadikan ia lebih kolaboratif

Tidak kira apa situasi, perbualan dalam sesi coaching harus mengalir kedua-dua arah dengan memberikan peluang yang cukup untuk maklum balas dan diskusi. Ia menjadikan klien anda lebih bertanggungjawab dengan hasil yang ingin dicapai dalam sesi coaching. Lebih kolaboratif bermakna lebih penekanan pada aspek perhubungan dan mengajar coach dan klien untuk menjadi sounding board antara satu sama lain.

Sumber: http://www.insperity.com/blog/coaching-employees-5-steps-to-making-it-more-effective/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *